ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557
 • 2,927

วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงิน

Blue whale , Balaenoptera musculus

สถานภาพ

- ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

วาฬสีน้ำเงิน

ขนาด

เป็นวาฬที่ใหญ่ที่สุด โตเต็มที่ยาว 29 ม. หนัก72-135 ตัน หนักที่สุด 180 ตันตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ ลูกแรกเกิดยาว 7-8 ม.

รูปร่าง

ลำตัวเพรียวยาว ส่วนหัวกว้างคล้ายตัวยู ด้านบนมีสัน 1 สัน ร่องใต้คาง60-88 ร่องยาวถึงสะดือ

สี

ด้านหลังมีสีน้ำเงินเทา ท้องสีจางกว่าเล็กน้อย หัวสีน้ำเงิน ด้านหลังและด้านข้าง มีลายสีน้ำเงินหรือเทาอ่อนเป็นดวงๆ

ซี่กรอง

จำนวน 260-400 ซี่ มีสีดำ ฐานกว้าง ยาวประมาณ 1 ม.

ครีบหลัง

มีขนาดเล็กมาก ตั้งอยู่ประมาณ 3 ส่วน 4 ความยาวของลำตัว ชีวประวัติ : อายุยืน 80-90 ปี หย่านมเมื่ออายุ 8 เดือน

พฤติกรรม

พบตัวเดียว หรือ เป็นคู่ แต่อาจจะอยู่กระจายเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 10 ตัว ในแหล่งอาหาร

อาหาร

กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเล็ก เช่น Krill โดยกินแบบ Lunging คือตั้งส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำ กินแบบด้านข้างและหงายท้อง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

พบทั่วไปในเขตร้อนหรือเขตหนาว บางกลุ่มอยู่ประจำถิ่น บางกลุ่มมีการอพยพเพื่อหาอาหารและการผสมพันธุ์ ประเทศไทยพบบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา พ.ศ.2553 และพบเกยตื้นเพียงครั้งเดียวที่บริเวณเกาะลิบง จ.ตรัง พ.ศ.2556

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife