ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงิน

Blue whale , Balaenoptera musculus

สถานภาพ

- ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

วาฬสีน้ำเงิน

ขนาด

เป็นวาฬที่ใหญ่ที่สุด โตเต็มที่ยาว 29 ม. หนัก72-135 ตัน หนักที่สุด 180 ตันตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ ลูกแรกเกิดยาว 7-8 ม.

รูปร่าง

ลำตัวเพรียวยาว ส่วนหัวกว้างคล้ายตัวยู ด้านบนมีสัน 1 สัน ร่องใต้คาง60-88 ร่องยาวถึงสะดือ

สี

ด้านหลังมีสีน้ำเงินเทา ท้องสีจางกว่าเล็กน้อย หัวสีน้ำเงิน ด้านหลังและด้านข้าง มีลายสีน้ำเงินหรือเทาอ่อนเป็นดวงๆ

ซี่กรอง

จำนวน 260-400 ซี่ มีสีดำ ฐานกว้าง ยาวประมาณ 1 ม.

ครีบหลัง

มีขนาดเล็กมาก ตั้งอยู่ประมาณ 3 ส่วน 4 ความยาวของลำตัว ชีวประวัติ : อายุยืน 80-90 ปี หย่านมเมื่ออายุ 8 เดือน

พฤติกรรม

พบตัวเดียว หรือ เป็นคู่ แต่อาจจะอยู่กระจายเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 10 ตัว ในแหล่งอาหาร

อาหาร

กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเล็ก เช่น Krill โดยกินแบบ Lunging คือตั้งส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำ กินแบบด้านข้างและหงายท้อง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

พบทั่วไปในเขตร้อนหรือเขตหนาว บางกลุ่มอยู่ประจำถิ่น บางกลุ่มมีการอพยพเพื่อหาอาหารและการผสมพันธุ์ ประเทศไทยพบบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา พ.ศ.2553 และพบเกยตื้นเพียงครั้งเดียวที่บริเวณเกาะลิบง จ.ตรัง พ.ศ.2556

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย