ขนาด
รายชื่อหาดในประเทศไทย
สตูล
ชื่อหาด หาดทุ่งสะโบ๊ะ
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ลักษณะหาด ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นชุมชนประมง มีถนนเลียบชายหาด รวมทั้งมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเกือบตลอดแนวชายหาด
สภาพปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งและขยะในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 
ชื่อหาด หาดราไว (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)ที่ตั้ง บ้านราไว ตำบลขอนลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นหาดทรายปนโคลน สีค่อนข้างคล้ำและปะปนด้วยเปลือกหอยสีขาว การกัดเซาะชายฝั่ง มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันปัญหาบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ที่ตั้ง ที่ตั้ง บ้านราไว ตำบลขอนลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นหาดทรายปนโคลน สีค่อนข้างคล้ำและปะปนด้วยเปลือกหอยสีขาว การกัดเซาะชายฝั่ง มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันปัญหาบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ลักษณะหาด ที่ตั้ง บ้านราไว ตำบลขอนลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นหาดทรายปนโคลน สีค่อนข้างคล้ำและปะปนด้วยเปลือกหอยสีขาว การกัดเซาะชายฝั่ง มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันปัญหาบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
สภาพปัญหา ที่ตั้ง บ้านราไว ตำบลขอนลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นหาดทรายปนโคลน สีค่อนข้างคล้ำและปะปนด้วยเปลือกหอยสีขาว การกัดเซาะชายฝั่ง มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันปัญหาบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 
ชื่อหาด หาดปากบารา (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532 )
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ลักษณะหาด แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหาดทรายและส่วนท่าเรือ
สภาพปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง และขยะในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ รวมถึงปัญหาการปนเปื้อนน้ำมันจากเรือ
 
ชื่อหาด หาดทรายยาว และ แหลมตันหยงโป
ที่ตั้ง บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ลักษณะหาด เป็นชายหาดที่ติดกับแหลมตันหยงโป มีลักษณะเป็นหินและหาดทราย ลักษณะเด่นเป็นหาดโค้ง บรรยากาศเงียบสงบ
สภาพปัญหา ขยะจากนักท่องเที่ยวและขยะในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 
ชื่อหาด หาดอ่าวพันเตมะละกา (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
ที่ตั้ง ทิศเหนือของเกาะตุรุเตา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ลักษณะหาด เป็นทรายขาวสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะตุรุเตา มีกิจกรรมดำน้ำ มีแนวปะการัง แหล่งปลาสวยงาม และที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
สภาพปัญหา -
 
ชื่อหาด หาดหินงาม (เกาะตะรุเตา)(แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
ที่ตั้ง เกาะอาดัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ลักษณะหาด เป็นหาดหินกรวดมน ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล มีลักษณะกลมเกลี้ยงมีประกายสะท้อนสวยงาม บริเวณหาดหินงามยังมีหอยเม่นและปลาสวยงามหลากหลายสีจำนวนมาก
สภาพปัญหา ขยะจากนักท่องเที่ยวและการจอดเรือในแนวปะการัง