ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2566 - 2567
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่รังที่ 0 : หาดกะรน (2566-2567)

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.10 น  เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากคุณกัญญนัท พงษ์กฐิน ว่าพบเจอแม่เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ขึ้นวางไข่ บริเวณหน้าหาดของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากการเฝ้าระวังในการขึ้นวางไข่อย่างต่อเนื่อง จากคืนวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ พบว่า ได้มีแม่เต่ามะเฟืองกำลังขุดหลุมวางไข่ในบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งทำให้ไข่เน่าเสียทั้งหมดได้ จึงได้หารือและร่วมวางแผนร่วมกันทุกภาคส่วนมีมติให้ขุดหลุมย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปฟัก ณ บ่ออนุบาลเต่าทะเลของ ศวอบ. โดยไข่ทั้งหมด 129 ฟอง เป็นไข่ดี จำนวน 92 ฟอง และเป็นไข่ลม จำนวน 37 ฟอง ภายในกล่องฟักมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบ 2 หัว (DataLogger) ไว้เพื่อบันทึกอุณหภูมิและความชื้นระหว่างฟักในการประเมินและติดตามพัฒนาการของไข่ได้ อีกทั้งเมื่อได้วิเคราะห์ถึงขนาดของแม่เต่าตามหลักวิชาการว่ามีอายุประมาณ 30-35 ปี น้ำหนักประมาณ 400-450 กก. และในอีก 9-13 วัน จะมีการเฝ้าติดตามแม่เต่ากลับมาขึ้นมาวางไข่ในครั้งต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567