ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูสมิงทะเล


https://www.snakesoftaiwan.com

ชื่อสามัญ : งูสมิงทะเล
Common name : Black banded sea snake
Scientific name : Laticauda laticaudata
ลักษณะ : มีลักษณะหัวมีขนาดใหญ่ บริเวณปลายปากมีสีคล้ำเกล็ดรอบคอ 19 ช่อง เกล็ดรอบตัว 19 ช่อง เกล็ดช่องท้อง 225–243 ช่อง ตัวสีเทาอมฟ้าไปจนถึงสีขาว ด้านล่างมีแถบสีดำ หัวที่มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าสีซีดด้านบน มีขนาด 110 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566