ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูสมิงทะเลปากเหลือง


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูสมิงทะเลปากเหลือง
Common name : Yellow lipped sea snake
Scientific name : Laticauda colubrina
ลักษณะ : ลักษณะหัวมีขนาดใหญ่ เกล็ดรอบคอ 21–23 ช่อง รอบตัว 21–25 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 213–245 ตัวสีเทาอมน้ำเงิน มีแถบสีดำที่มีความกว้างสม่ำเสมอตลอดทั้งตัว หัวเป็นสีดำยกเว้นจมูกริมฝีปากบนและแถบที่ยื่นออกมาเหนือตาจนถึงบริเวณขมับซึ่งเป็นสีเหลืองทั้งหมดขนาด 142 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566