ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังอ่าวไทยตอนบน


https://www.academia.edu

ชื่อสามัญ : งูแสมรังอ่าวไทยตอนบน
Common name : Upper gulf black headed sea snake
Scientific name : Hydrophis torquatus diadema
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 29–37 ช่อง รอบตัว 35–49 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 230–340 ช่อง มีฟันหลังเขี้ยว 8–10 ซี่ ลำตัวสีเทาหรือขาวด้านบน มีด้านล่างลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือสีขาว มีแถบสีดำ แถบจางหายและหายไปตามอายุ ลำตัวจะกลายเป็นสีเทา หัวสีดำมีแถบสีเหลืองทั่วจมูกและด้านข้าง มีขนาด 104 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทยตอนบน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566