ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังอ่าวไทยตอนล่าง


https://data.nhm.ac.uk

ชื่อสามัญ : งูแสมรังอ่าวไทยตอนล่าง
Common name : Lower gulf black headed sea snake
Scientific name : Hydrophis torquatus aagaardi
ลักษณะ : หัวมีลักษณะยาวมีขนาดปานกลาง ส่วนหน้าของลำตัวหนา ลักษณะเหมือนทรงกระบอก ด้านหลังลำตัวมีสีเทาหือเทาอมเขียว และมีแถบกากบาทสีเทาเข้มหรือสีดำ ซึ่งอาจมีรอบลำตัว พื้นผิวบริเวรหน้าท้องมีสีขาวอมเหลือง หัวสีมะกอกเข้มถึงดำ บริเวณจมูกมีสีแต้มทั่วบริเวณ มีขนาด110 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

หมายเหตุ : Cox, M.J. 1991. The Snakes of Thailand and Their Husbandry. Kreiger Publishing Company Melbourne, Florida. 526 pp.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566