ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังเทา


https://www.healthcarethai.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังเทา
Common name : Black-headed sea snake
Scientific name : Hydrophis torquatus
ลักษณะ : หัวเล็ก ส่วนหน้าของลำตัวเรียวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ใน 3 ของความลึกของส่วนหลัง ส่วนหัวกว้างกว่าจมูกยาวกว่าหน้าผากอย่างน้อยสองเท่าของรอยประสานระหว่างส่วนหัว หน้าผากเล็กยาวเท่ากว้างหรือยาวกว่ากว้างเล็กน้อยสั้นกว่าระยะห่างจากแกนกลางสั้นกว่าข้างขม่อมมาก เกล็ดรอบคอ 43 หรือ 45 เกล็ด
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Indraneil Das. 2016. A Field Guide To The Reptiles Of South-East Asia. Bloomsbury, USA. 376 pp.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566