ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูทากลาย


https://twitter.com

ชื่อสามัญ : งูทากลาย
Common name : Stokes’s sea snake
Scientific name : Hydrophis stokesii
ลักษณะ : เกล็ดบริเวณรอบคอมี 37–47 ช่อง รอบตัว 46–63 ช่อง และช่องท้อง 226–286 ช่อง ฟันซี่หลังเขี้ยว 6–7 ซี่ ลำตัวมีตั้งแต่สีน้ำตาลจนถึงสีขาวครีมด้านล่างน้ำตาลซีดหรือขาวด้านล่าง บางครั้งมีแถบสีเข้มหรือสีดำ 24–36 แถบ ด้านบนแต่ละเส้นจะเรียวถึงจุดสูงสุด ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 179 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566