ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังเหลือง


https://alchetron.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังเหลือง
Common name : Yellow sea snake
Scientific name : Hydrophis spiralis
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 25–31 ช่อง รอบตัว 33–38 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 295–362 ช่อง มีฟัน 6–7 ซี่ลักษณะลำตัวสีเหลืองด้านบน สีเหลืองอ่อนด้านล่าง มีแถบสีดำ ช่องว่างระหว่างวงกว้างกว่าแถบสีดำ มีขนาด: 275 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566