ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูคออ่อนปากจะงอย , งูคออ่อนหัวโต


https://www.ecologyasia.com

ชื่อสามัญ : งูคออ่อนปากจะงอย , งูคออ่อนหัวโต
Common name : Beaked sea snake
Scientific name : Hydrophis schistosus
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 40–55 ช่อง รอบตัว 49–66 ช่อง ช่องท้องมีขนาดเล็ก ขากรรไกรบนหลังเขี้ยว 3–4 ซี่ ลักษณะตัวสีเทาหรือเทาอมน้ำเงินด้านบนสีเทาอมขาวด้านล่างมีแถบสีเข้มหรือดำซึ่งมักจะหายไปตามอายุ มีขนาด 140 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566