ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูทากลายท้องขาว


https://reeflifesurvey.com

ชื่อสามัญ : งูทากลายท้องขาว
Common name : Peron’sea snake
Scientific name : Hydrophis peronii
ลักษณะ : งูทะเลชนิดเดียวที่มีหนามบนหัว เกล็ดข้างขม่อมและหน้าผากแตกออกเป็นส่วนบนและหลังตา เกล็ดที่อยู่ติดกันโดยมีหนามอยู่ด้านหลัง เกล็ดรอบคอ 18–24 ช่อง รอบตัว 23–31 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 142–222 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยวมี 5–8 ซี่ ลำตัวมีลักษณะสีครีมตามตัว ด้านบนสีเทาหรือน้ำตาลซีด ด้านล่างสีซีดมีแถบสีน้ำตาลหรือดำ บางครั้งมีแถบหรือจุดเล็ก ๆ สีเข้มระหว่างแถบเรียวไปยังจุดที่ด้านข้าง มีขนาด 128 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566