ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูชายธงหลังดำ


https://australian.museum

ชื่อสามัญ : งูชายธงหลังดำ
Common name : Yellow bellied sea snake
Scientific name : Hydrophis platura
ลักษณะ : เกล็ดรอบตัว 49–67ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 264–406 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 7–11 ซี่ ลำตัวด้านบนมีลักษณะสีดำ ด้านล่างสีเหลือง สีจะตัดกันอย่างชัดเจน ปลายหางมีลักษณะสีดำและสีเหลืองสีกระจายตัวออกเป็นจุด ๆ มีขนาด 88 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566