ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังหางขาว


https://indiabiodiversity.org

ชื่อสามัญ : งูแสมรังหางขาว
Common name : Reef sea snake
Scientific name : Hydrophis ornatus
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 34–41 ช่อง เกล็ดรอบตัว 42–54 ช่อง เกล็ดช่องท้อง 235–294 ช่อง ฟันด้านหลังเขี้ยว 9–13 ซี่ ลักษณะลำตัวด้านบนสีเทาซีด ส่วนด้านล่างสีขาว แถบสีเทาเข้มกว้างช่องว่างแคบและเกือบเท่ากัน หัวมีลักษณะสีเขียวมะกอกหรือสีเทา มีขนาด: 115 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566