ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังโดว์แดงส์


บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์เลื้อยคลานไทย (REPTILES OF THAILAND VOLUME 2)

ชื่อสามัญ : งูแสมรังโดว์แดงส์
Common name : Russel’s sea snake , Estuarine sea snake
Scientific name : Hydrophis obscurus
ลักษณะ : หัวเล็กมาก  ลำตัวยาวมากเรียวด้านหน้ามาก หน้าผากยาว เกล็ดรอบคอ 33–40 เกล็ดรอบลำตัว 40–50 ช่องท้องขยายใหญ่มากยาวกว่าความกว้าง มีลักษณะสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวเข้มด้านบนมีแถบกากบาทสีเหลืองซึ่งประกอบเป็นวงรอบส่วนที่เรียวยาวของลำตัว จุดสีเหลืองบนจมูกและริ้วสีเหลืองที่ด้านข้างของผิวด้านบนของศีรษะแต่ละข้าง หรือมีสีมะกอกซีดมีแถบไขว้สีเข้มสร้างวงแหวนที่ส่วนหน้าของร่างกาย ความยาวรวม 9.7 เมตร 
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : Indraneil Das. 2016. A Field Guide To The Reptiles Of South-East Asia. Bloomsbury, USA. 376 pp. 

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566