ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังแถบสีจาง


https://www.google.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังแถบสีจาง
Common name : Inornate sea snake
Scientific name : Hydrophis inornatus
ลักษณะ : บริเวณด้านหลังมีสีเทาอมน้ำเงิน ริมฝีปากด้านล่างและช่องระบายอากาศเป็นสีขาว หางเป็นสีเทาอมน้ำเงินเข้ม มีแถบไขว้สีขาวแคบ 3–4 เส้น หัวยาว จมูกค่อนข้างแบน ตาใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก เกล็ดที่ช่องท้องแตกต่างกัน แต่มีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดที่อยู่ติดกันเพียงเล็กน้อย
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : Indraneil Das. 2016. A Field Guide To The Reptiles Of South-East Asia. Bloomsbury, USA. 376 pp. 

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566