ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังขวั้นดำ


https://www.flickr.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังขวั้นดำ
Common name : Back-banded sea snake
Scientific name : Hydrophis nigrocinctus
ลักษณะ : หัวที่มีแถบสีเหลือง ปลายหางมีลักษณะสีดำ เกล็ดรอบคอ 39–45 ช่องท้อง 296–330 แตกต่างกันตลอด แต่ไม่ใหญ่เป็นสองเท่าของเกล็ดที่อยู่ติดกัน ความยาวประมาณ 1 เมตร
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hydrophis&species=nigrocinct

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566