ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังดำ


https://dody94.wordpress.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังดำ
Common name : Black sea snake
Scientific name : Hydrophis melanosoma
ลักษณะ : หัวค่อนข้างเล็กเรียวยาว จมูกสั้นกว่าหน้าผากสองเท่าของรอยประสานระหว่างส่วนหน้า หน้าผากยาวกว่ากว้างมากระยะห่างจากแกนกลางสั้นกว่าข้างขม่อม เกล็ดรอบคอ  25 ถึง 29 ช่องท้องแตกต่างกันตลอดสองสี ความยาวประมาณ 1.55 เมตร
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : http://www.toxinology.com/fusebox.cfm?fuseaction=main.snakes.display&id=SN0575

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566