ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูทะเลอ่าวเปอร์เซีย


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูทะเลอ่าวเปอร์เซีย
Common name : Persian gulf sea snake
Scientific name : Hydrophis lapemoides
ลักษณะ : หัวมีขนาดปานกลาง เกล็ดรอบ 29–35 ช่อง รอบตัว 41–54 เกล็ด บริเวณช่องท้อง 290–404 ช่อง หัวสีน้ำตาลอมเขียว ลำตัวสีขาวสลับกับแถบสีเทาอมดำตลอดจนถึงส่วนหางมีปลายหางสีดำ
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Bussarawit, S., A.R. Rasmussen and M. Andersen. 1989. A preliminary study on sea snakes from Phuket harbor, Phuket Island, Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 37: 209–225.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566