ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังสมิธ


https://www.inaturalist.org

ชื่อสามัญ : งูแสมรังสมิธ
Common name : Lambert's sea snake
Scientific name : Hydrophis lamberti
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 37–45 ช่อง เกล็ดรอบตัว 45–56 ช่อง เกล็ดช่องท้อง 258–306 ช่อง ฟันด้านหลังเขี้ยว 9–12 ซี่ ลักษณะลำตัวสีขาวหรือเทาซีดด้านบนซีดด้านล่าง แถบมีลักษณะโค้งมนขนาดใหญ่ด้านหน้า ด้านหลังค่อยๆแคบลง และคั่นด้วยช่องว่างที่กว้างขึ้น ด้านข้างมีลักษณะมีสีจางๆ มีขนาด 122 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566