ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูฝักมะรุม


https://www.facebook.com

ชื่อสามัญ : งูฝักมะรุม
Common name : Kloss’s sea snake
Scientific name : Hydrophis klossi
ลักษณะ : มีขนาดหัวที่เล็ก ลำตัวเรียวยาว เกล็ดรอบคอ 22–25 ช่อง เกล็ดรอบตัว 30–37 เกล็ดช่องท้อง 360–415 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 5–6 ซี่ ลักษณะสีของลำตัวมีสีเทาอมเหลืองมีแถบสีเข้มหรือสีดำ 50–75 แถบซึ่งกว้างกว่าช่องว่างด้านหลัง หัวสีดำอมเทาบางครั้งมีลักษณะเหมือนเกือกม้าสีซีดไม่ชัดเจนอยู่ด้านบน มีขนาด142 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน (ภูเก็ต)

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566