ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรัง , งูชายธงข้าวหลามตัด


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูแสมรัง , งูชายธงข้าวหลามตัด
Common name : Jerdon’s sea snake
Scientific name : Hydrophis jerdonii
ลักษณะ : มีลักษณะเด่นที่ลำตัวสีเหลือง และมีแถบตลอดลำตัว กระดูกขากรรไกรยื่นออกไปข้างหน้าเกินเพดานปาก มีฟัน 7–9 ซี่ เกล็ดรอบคอ 15–17 ช่อง เกล็ดรอบตัว 19–23 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 200–278 เกล็ด ลำตัวด้านล่างสีเหลืองหรือสีขาว มีแถบด้านหลังลำตัวสีดำ ปลายหางด้านล่างมีแถบสีดำกว้างกว่าด้านบน และจางลงด้านข้าง ขนาด: 105 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566