ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูคออ่อนหัวเข็ม


https://www.flickr.com

ชื่อสามัญ : งูคออ่อนหัวเข็ม
Common name : Needle headed sea snake
Scientific name : Hydrophis gracilis
ลักษณะ : มีลักษณะหัวเล็ก ลำตัวเรียวยาว เกล็ดรอบคอ 17–23 ช่อง รอบลำตัว 30–43 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 215–350 ช่อง ขากรรไกรบนหลังเขี้ยวมี 5–6 ซี่ ส่วนหน้าของลำตัวเป็นสีดำ โดยมีแถบด้านข้างสีขาว (เกิดจากแถบสีเข้มที่รวมกันด้านหลัง) หรือแถบตามขวางสีซีด ส่วนหลังของลำตัวที่มีแถบสีดำและสีขาวสลับกันมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นแถบจะหายไปและลำตัวจะกลายเป็นสีเทาสม่ำเสมอ มีขนาด 122 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566