ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังหัวดำ


https://www.facebook.com/

ชื่อสามัญ : งูแสมรังหัวดำ
Common name : Striped sea snake
Scientific name : Hydrophis fasciatus
ลักษณะ : เกล็ดลำตัว 28–33 แถวรอบคอ 47–58 รอบลำตัว (เพิ่มจำนวนแถวจากคอถึงลำตัว 20–27) เกล็ดบริเวณหน้าท้อง 414–514 (เฉลี่ย 460) ส่วนหน้าของลำตัว ได้แก่ หัวและคอสีมะกอกเข้มจนถึงดำมีจุดรูปไข่สีเหลืองซีดด้านข้างบางครั้งเชื่อมเป็นคานขวาง หลังสีเทา ด้านล่างสีขาว จุดสีดำ rhomboidal อาจขยายลงมาด้านข้างของร่างกายและก่อตัวเป็น annuli ที่สมบูรณ์ในวัยหนุ่มสาว ความยาวรวมตัวผู้ 1,100 มม. ตัวเมีย 990 มม. ความยาวหางตัวผู้ 100 มม. ตัวเมีย 75 มม.
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrophis_fasciatus

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566