ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังเหลืองลายคราม , งูแสมรังลายฟ้า


http://animal.memozee.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังเหลืองลายคราม , งูแสมรังลายฟ้า
Common name : Blue banded sea snake
Scientific name : Hydrophis cyanocinctus
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 27–35 ช่อง รอบตัว 37–47 ช่อง เกล็ดบริเวณหน้าท้อง 279–390 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 5–8 ซี่ สีของลำตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมมาก โดยเฉพาะแถบ ลำตัวซีดเหลืองเขียว หรือเทาด้านบน ขาวด้านล่าง แถบสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ มีความกว้างของหลังมากกว่าช่องว่างระหว่างกันเสมอ เมื่ออายุมากขึ้นรูปแบบแถบจะจางลง มีขนาด 275 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566