ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูไอ้งั่ว


https://biomedicalsciences.unimelb.edu.au

ชื่อสามัญ : งูไอ้งั่ว
Common name : Hardwick’s sea snake
Scientific name : Hydrophis curtus
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 23–35 ช่อง เกล็ดรอบตัว 25–43 ช่อง มีด้านท้องขนาดเล็ก 114–230 ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 3–6 ซี่ ลำตัวมีสีเขียวหรือเหลืองด้านบนสีขาวด้านล่างมีแถบสีเขียวเข้มถึงดำ มีขนาด: 110 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566