ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังกุนเธอร์


https://www.researchgate.net

ชื่อสามัญ : งูแสมรังกุนเธอร์
Common name : Gunther’s sea snake
Scientific name : Hydrophis cantoris
ลักษณะ : ลักษณะหัวเล็ก ลำตัวยาวและเรียวด้านหน้า ฟันขากรรไกรหลังเขี้ยว 23–25 ซี่ เกล็ดรอบคอ 41–48 เกล็ดช่องท้อง 404–468 ความยาวของตัวผู้ 1.45 เมตร ตัวเมีย 1.88 เมตร
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : Indraneil Das. 2016. A Field Guide To The Reptiles Of South-East Asia. Bloomsbury, USA. 376 pp.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566