ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังลายเยื้อง , งูแสมรังเกล็ดหยาบ


https://reptiledatabase.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูแสมรังลายเยื้อง งูแสมรังเกล็ดหยาบ
Common name : Dark blue banded sea snake
Scientific name : Hydrophis caerulescens
ลักษณะ : มีฟันขากรรไกรบนมากกว่า 13 ซี่ มักมีระหว่าง 14–18 ซี่ เกล็้ดรอบคอ 31–43 ช่อง รอบตัว 38–54 ช่อง ช่องท้อง 253–334. ลักษณะลำตัวสีฟ้าเทา ด้านบนสีเทาด้านล่างมีแถบสีเข้มหรือสีดำ 40–60 เส้น ซึ่งกว้างกว่าช่องว่างระหว่างกัน เมื่ออายุมากขึ้นแถบจะไม่เด่นชัดและลำตัวเกือบจะเป็นสีน้ำเงินอมเทา มีขนาด 82 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566