ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังท้องเหลือง


https://laanimalopedia.blogspot.com

ชื่อสามัญ : งูแสมรังท้องเหลือง
Common name : Brooke’s sea snake
Scientific name : Hydrophis brookii
ลักษณะ : ลักษณะมีหัวเล็ก ลำตัวยาวและเรียวด้านหน้า เกล็ดรอบคอ 25–31 ช่อง เกล็ดรอบตัว 37–45 ช่อง ช่องท้อง 328–414 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยวมี 4–5 ซี่ สีของลำตัวเป็นสีขาวอมฟ้าที่มีแถบสีเข้มหรือสีดำ 60 ถึง 80 แถบ หัวสีดำมีลักษณะเหมือนเกือกม้าสีเหลืองที่ด้านบน มีขนาด 104 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566