ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังเกล็ดสองตุ่ม


https://www.jstor.org/stable

ชื่อสามัญ : งูแสมรังเกล็ดสองตุ่ม
Common name : Bitubercled sea snake
Scientific name : Hydrophis bituberculatus
ลักษณะ : ความยาวประมาณ 1 เมตร หัวแบน แผ่นปิดจมูกเชื่อมต่อกัน ร่างกายเป็นรูปทรงกระบอก ครึ่งหลังแบนและด้านหน้า บาง เกล็ดเล็ก ๆ ประมาณ 43–50 แถวรอบลำต้น ช่องท้อง 247–290 หางมีลักษณะแบน หัวมีสีดำด้านบนและด้านล่างเป็นสีเทา มีวงแหวนแสงรอบดวงตา สีด้านหลังเป็นสีเทาอมฟ้ามีแถบสีดำกว้าง 37–51 หางประกอบด้วยแถบสีดำ 6–10
แหล่งแพร่กระจาย : อันดามัน

หมายเหตุ : RIndraneil Das. 2016. A Field Guide To The Reptiles Of South-East Asia. Bloomsbury, USA. 376 pp.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566