ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังเกล็ดเบลเชอร์


https://en.wikipedia.org

ชื่อสามัญ : งูแสมรังเกล็ดเบลเชอร์
Common name : Belcher's sea snake
Scientific name : Hydrophis belcheri
ลักษณะ : เกล็ดรอบคอ 24–27 ช่อง รอบตัว 32–37ช่อง ช่องท้อง 278–313 ช่อง ฟันซี่ใหญ่หลังเขี้ยว 7–8 ซี่  ลักษณะลำตัวด้านบนเป็นสีเหลืองหรือเทา, ด้านล่างสีขาวอมเหลือง มีแถบสีเข้มหรือดำ 52–70 เส้น หัวสีเข้มโดยมีจุดสีมะกอกหรือสีเหลือง ที่ส่วนด้านหน้าและรอบดวงตา มีขนาด 94 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566