ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูแสมรังปล้องลายแถบ


https://www.academia.edu

ชื่อสามัญ : งูแสมรังปล้องลายแถบ
Common name : Banded small headed sea snake
Scientific name : Hydrophis atriceps
ลักษณะ : มีลักษณะหัวค่อนข้างเล็ก ลำตัวเรียวยาวด้านหน้า เกล็ดรอบคอ 25–30 ช่อง รอบตัว 39–49 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 320–455 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 5–6 ซี่ ลำตัวส่วนหน้าสีเข้มหรือดำ มีจุดรูปไข่สีเหลืองอ่อนที่ด้านข้างหรือจุดรวมกันเป็นแถบ ส่วนหลังของลำตัวเป็นสีขาวอมเทาด้านบนสีขาว ด้านล่างมีแถบสีเข้มที่ หัวมีลักษณะดำ มีขนาด: 120 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566