ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูเสมียนรังหัวสั้น


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูเสมียนรังหัวสั้น
Common name : Anomalous sea snake
Scientific name : Hydrophis anomalus
ลักษณะ : บริเวณปลายปากมีลักษณะเกล็ด 4–5 ช่อง เกล็ดรอบคอ 27–30 ช่อง รอบตัว 31–35 ช่อง เกล็ดบริเวณหน้าท้อง 210–256 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยวมี 5 ซี่ สีของลำตัวด้านบนเป็นสีเทา ด้านล่างสีขาว มีแถบสีเข้มซึ่งจะเรียวเล็กที่แพร่ออกด้านข้างหรือต่อเป็นวงแคบ ๆ ตลอดลำตัว มีขนาด 81 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566