ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูชายธงหัวโต , งูกะรังหัวโต


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูชายธงหัวโต , งูกะรังหัวโต
Common name : Big headed sea snake
Scientific name : Hydrophis annandalei
ลักษณะ : บริเวณส่วนหัวมีลักษณะที่ใหญ่ ปกคลุมไปด้วยเกล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก เกล็ดรอบคอ 62–82 ช่องและลำตัว 74–93 ช่อง เกล็ดบริเวณช่องท้อง 320–368 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 6–7 ซี่ ลำตัวมีสีเหลืองและแถบสีเทาซีด เมื่ออายุมากขึ้นด้านบนสีจะกลายเป็นสีเทาซีด ส่วนด้านล่างจกลายเป็นสีขาว และแถบจะหายไป มีขนาด 91 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย (สงขลา,ปัตตานี)

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566