ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูทะเลจุดขาว


https://www.naturepl.com

ชื่อสามัญ : งูทะเลจุดขาว
Common name : White spotted sea snake
Scientific name : Aipysurus eydouxii
ลักษณะ : กระดูกขากรรไกรยื่นไปข้างหน้าเกินเพดานปาก ช่องท้องมีขนาดใหญ่ แต่ละช่องมีความกว้างอย่างน้อยสามเท่าของเกล็ดลำตัวที่อยู่ติดกัน เกล็ดบริเวณรอบคอ 15–17 ช่อง เกล็ดรอบตัว 17 ช่อง ท้องมีรอยบากเล็กน้อยที่ขอบด้านหลัง ฟัน Maxillary หลังเขี้ยวมี 7–12 ซี่ และมีขนาดเล็กมาก ลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวหรือเขียวมะกอกด้านบนสีซีด ด้านล่างมีแถบสีเหลืองหรือน้ำตาล ขนาดประมาณ 110 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทยตอนเหนือ และอันดามัน

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566