เต่าทะเลที่ไม่พบในน่านน้ำไทย

เต่าหลังแบน

เต่าหลังแบน แหล่งที่พบ

 

ชื่ออังกฤษ

Flatback Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Natator depressus

ลักษณะเด่น

กระดองสีเขียเทา มีลักษณะแบนมากกว่าเต่าทะเลชนิดอื่น เกล็ดด้ายข้างมี 4 คู่

ขนาด

ความยาวเมื่อโตเต็มที่ 90 ซม. หนัก 90 กก.

อาหาร

สาหร่าย สัตวืไม่มีกระดูกสันหลัง และปลาหมึก

แหล่งที่พบ

ประเทศออสเตรเลีย