ขนาด
เต่าทะเลที่ไม่พบในน่านน้ำไทย
เต่าหญ้าแคมป์
เต่าหญ้าแคมป์ แหล่งที่พบ

 

ชื่ออังกฤษ

Kemp's ridley

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidochelys kempi

ลักษณะเด่น

มีกระดองสีเขียวมะกอกเหลือบเทา เกล็ดด้านข้างมี 5 คู่

ขนาด

ขนาดโตเต็มที่ไใ่เกิน 75 เซนติเมตร น้ำหนักกว่า 50 กก.

อาหาร

ปู กุ้ง หอย เม่นทะเล ปลา และแมงกระพรุน ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล

แหล่งที่พบ

บริเวณอ่าวแม๊กซิโกและทะเลคาริเบียน