ขนาด
เต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย
เต่าหญ้า

ชื่ออังกฤษ

Olive Ridley Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)

ชื่ออื่นๆ

เต่าสังกะสี

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Critically Endangered

- CITES: Appendix I

เต่าหญ้าลักษณะทั่วไป

กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันไม่สวยงามเท่าเต่ากระและเต่าตนุ ส่วนหัวค่อนข้างโต จะงอยปากมนกว่าเต่าตนุ และที่แตกต่างกันชัดเจน คือเต่าหญ้ามีเกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า 2 คู่ และเกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง มีจำนวน 6-8 แผ่น โดยคู่แรกชิดติดกับเกล็ดขอบคอ ในขณะที่เต่ากระและเต่าตนุมีเพียง 4 แผ่น ขนาดโตเต็มที่ 75-80 ซม. น้ำหนัก 50 กก. ขนาดที่สามารถแพร่พันธุ์ได้ ความยาวกระดอง 60-65 ซม. จัดเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุด

ชีวประวัติและพฤติกรรม

ตัวเต็มวัยหากินอยู่ชายฝั่งน้ำตื้นแต่สามารถดำน้ำได้ถึง 300 เมตร วางไข่ทุกๆ 1-3 ปี ฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม

อาหาร

จะงอยปากใหญ่และแข็งแรง กินสัตว์น้ำต่างๆ ได้แก่กุ้ง หอย ปู และปลา

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

ถิ่นอาศัยหลักอยู่ในเขตซีกโลกเหนือ บริเวณที่มีอุณหภูมิของน้ำ 20ºC ประเทศไทยพบมากในฝั่งทะเลอันดามัน สำหรับการเกยตื้นพบทั่วไปด้านฝั่งทะเลอันดามัน ด้านฝั่งอ่าวไทยพบการเกยตื้นเพียงบางแห่งเท่านั้น

แหล่งวางไข่

พบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่เกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา และหาดท้ายเหมือง จ.พังงา และ หาดไม้ขาว หาดกมลา หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต ปัจจุบันพบเต่าวางไข่น้อยมากจนน่าจะใกล้สูญพันธุ์

แหล่งวางไข่