ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 17

          วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลนดามันตอนบน (ศวอบ.) เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่ามะเฟืองบริเวณหาดท้ายเหมือง หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หลังพบว่าเมื่อเวลา 17.00 น. ทรายบริเวณปากหลุมมีการยุบตัว จนกระทั่ง เวลา 22.00 น.ลูกเต่าได้ขึ้นมาจากหลุม และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่าสามารถปล่อยลูกเต่าที่แข็งแรงลงทะเลได้ จำนวน 38 ตัวลูกเต่าตายแรกเกิด 1 ตัว ไข่มีการพัฒนาต้องอนุบาลในตู้ ICU box จำนวน 7 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 23 ฟองไข่ไม่พัฒนา 1 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง รวมไข่ทั้งหมดฟอง สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาการฟักนับ จากแม่เต่าขึ้นวางไข่ จำนวน 57 วัน