ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 16

          วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 22.10 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบ้านนาเกลือ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตรวจพบจากกล้อง CCTV ว่ามีลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักและคลานขึ้นมาบริเวณปากหลุม เมื่อรอจนลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาจำนวนมากแล้วจึงจับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้รวม 41 ตัว และขุดตรวจสอบ/ช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรงได้เพิ่มอีก 9 ตัว สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด 50 ตัว ผลการตรวจสอบไข่ที่เหลือพบลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 3 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 25 ฟอง ไข่ลม 27 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมา