ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 15

          วันที่ 6 มีนาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่ รายงานการฟักของลูกเต่ามะเฟืองหลุมล่าสุด รังที่ 15 ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยพบคลานขึ้นมาที่ปากหลุมในช่วงเช้า 2 ตัว จากนั้นในช่วงค่ำจึงขุดรังช่วยลูกเต่ามะเฟืองและนำไปปล่อยลงสู่ทะเลชุดแรก 8 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าได้เพิ่มแต่ต้องอนุบาลในตู้ ICU Box อีก 5 ตัว ไข่รอฟัก 9 ฟอง ตัวอ่อนตายแรกฟัก 5 ตัว ไข่ที่ตัวอ่อนหยุดการพัฒนา 6 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 45 ฟอง ไข่ลม 28 ฟอง รวมมีไข่ทั้งหมด 106 ฟอง สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และเป็นการปล่อยให้ฟักเองในหลุมตามธรรมชาติ รวมระยะเวลาการฟักนับจากแม่เต่าขึ้นวางไข 54 วัน