ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 14

          วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 05.30 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รายงานการฟักของลูกเต่ามะเฟืองหลุมล่าสุด รังที่ 14 พบคลานขึ้นมาที่ปากหลุม จึงรวบรวมลูกเต่ามะเฟืองและนำไปปล่อยลงสู่ทะเลชุดแรก 29 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าได้เพิ่มอีก 13 ตัว จึงนำไปอนุบาลเพื่อรอปล่อย และร่วมกับสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบไข่เต่าที่เหลือทั้งหมด พบว่ามีลูกเต่าต้องอนุบาลในตู้ ICU Box อีก 1 ตัว ตัวอ่อนตายแรกฟัก 4 ตัว ไข่ที่ตัวอ่อนหยุดการพัฒนา 3 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 15 ฟอง ไข่ลม 18 ฟอง รวมมีไข่ทั้งหมด 83 ฟอง สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และเป็นการปล่อยให้ฟักเองในหลุมตามธรรมชาติ รวมระยะเวลาการฟักนับจากแม่เต่าขึ้นวางไข่ 56 วัน