ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 13
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจพบการยุบตัวของผืนทรายบริเวณปากหลุมจตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้า จนกระทั่งมีลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักและคลานขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยทะเลได้รวม 29 ตัว มีอนุบาลรอปล่อย 5 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 32 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 14 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รวมทั้งสิ้น 80 ฟอง และนับเป็นวันที่ 56 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง
# อัพเดท เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปล่อยลงทะเลเพิ่ม 3 ตัว เหลืออนุบาล 2 ตัว