ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 11

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.45 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจพบการยุบตัวของผืนทรายบริเวณปากหลุมจากกล้อง CCTV ตั้งแต่ช่วงเช้า จนกระทั่งมีลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักและคลานขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยทะเลได้รวม 77 ตัว มีอนุบาลรอปล่อย 9 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 9 ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) 4 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 9 ฟอง ไข่ลม 17 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รวมทั้งสิ้น 125 ฟอง และนับเป็นวันที่ 56 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง