ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 10 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.30 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนเกาะคอเขา ขุดตรวจสอบหลุมไข่เต่ามะเฟืองหาดเกาะคอเขา หลังจากพบร่องรอยแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งรอการฟักมา 61 วันแล้ว ยังไม่มีสัญญานการยุบตัวของทรายบริเวณปากหลุม เมื่อขุดลงไปไม่พบลูกเต่ามะเฟืองในหลุม พบแต่ไข่เต่า ที่ยังมีสภาพปกติไม่มีการฟักแต่อย่างใด เมื่อตรวจสอบไข่เต่าพบเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม 42 ฟอง ไข่ลม 50 ฟอง รวมมีไข่เต่าทั้งสิ้น 92 ฟอง จึงรวบรวมไข่ทั้งหมดมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นำไปตรวจสอบวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป