ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 9

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.30 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หลังตรวจพบการยุบตัวของผืนทรายบริเวณปากหลุมจากกล้อง CCTV ตั้งแต่ช่วงเช้า และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว จนกระทั่ง่วงเวลาประมาณ 22.00 น. พบลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงรวบรวมลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และนำไปปล่อยลงสู่ทะเลที่ริมหาด 65 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก 7 ตัว รวมที่ปล่อยลงสู่ทะเล 72 ตัว ที่ยังอ่อนแอต้องอนุบาลรอปล่อย 9 ตัว รวมฟักเป็นตัวจากรังนี้ 81 ตัว และยังพบไข่ที่มีตัวอ่อน 2 ฟอง จึงนำไปอนุบาลในตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก ส่วนที่เหลือเป็นลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 19 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 14 ฟอง และไข่ลม 27 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางรวมทั้งสิ้น 143 ฟอง นับเป็นวันที่ 56 วัน หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองเมื่อ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นรังที่ 9 ของฤดูกาลนี้