ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 8 (ไม่พบหลุมไข่)

          ผลการค้นหาไม่พบหลุมไข่ คาดว่าแม่เต่ามะเฟืองขุดหลุมทรายแล้ว พบว่าพื้นที่ไม่เหมาะสม จึงกลับลงทะเลโดยไม่วางไข่ ทั้งนี้ กรม ทช. จะจัดเวรเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ซ้ำในพื้นที่บริเวณนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป