ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 5 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

          วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านบางสักใต้ ตัดสินใจขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางสัก หลังจากแม่เต่าขึ้นมาวางไข่มาเป็นเวลา 66 วัน ซึ่งเกินเวลาในการฟักไข่ตามปกติที่ 55-60 วัน (แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งไม่มีสัญญานการยุบตัวของผืนทรายปากหลุม เมื่อขุดลงไปปรากฏว่าไม่พบลูกเต่ามะเฟืองในหลุมแต่อย่างใด พบแต่ไข่เต่ามีสภาพปกติไม่มีการฟัก บางฟองมีเชื้อราเกาะติด เมื่อตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด 36 ฟอง เป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม จึงรวบรวมไข่ทั้งหมดกลับไปตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป