ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 7

          วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 00.20 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่า หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง CCTV ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนพบลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงจับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วนำไปปล่อยลงสู่ทะเลชุดแรก 45 ตัว จากนั้นขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่ยังแข็งแรงและนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก 33 ตัว รวม 78 ตัว ส่วนที่เหลือนำไปอนุบาลรอปล่อย 7 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 2 ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) 8 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 6 ฟอง ไข่ลม 35 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 136 ฟอง นับเป็นวันที่ 57 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่